Územní studie Černovice „Na Kaménkách“

 
Evidenční číslo: OÚPR-028363
Datum schválení zadání Radou města Brna: 13. 2. 2018
Název: Územní studie Černovice „Na Kaménkách“
Popis předmětu plnění: Územní studie Černovice „Na Kaménkách“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: Kuba & Pilař architekti s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
vítěz arch. soutěže
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kuba & Pilař architekti s r.o. 27738027
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 2. 2018
Cena včetně DPH 907 500,00 Kč
Datum realizace 20. 8. 2018
Datum podpisu smlouvy 20. 3. 2018

Zpět