Návrh Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň

 
Evidenční číslo: OÚPR-028668
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Návrh Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň
Popis předmětu plnění: Návrh Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Pech, Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 5. 2018
Cena včetně DPH 834 900,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 7. 6. 2018

Zpět