Veřejné zakázky
statutární město Brno

Návrh změny ÚPmB - Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská

 
Evidenční číslo: OÚPR-028670
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Návrh změny ÚPmB - Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská
Popis předmětu plnění: Návrh změny ÚPmB - Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: UAD spol. s r.o., Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 5. 2018
Cena včetně DPH 363 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 6. 6. 2018

Zpět