Nákup středotlaké UV lampy pro krytý plavecký bazén Ponávka, Brno

 
Evidenční číslo: OŠMT-028753
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Nákup středotlaké UV lampy pro krytý plavecký bazén Ponávka, Brno
Popis předmětu plnění: Nákup středotlaké UV lampy pro krytý plavecký bazén Ponávka, Brno
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Bazenservis s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Bazenservis s.r.o. 64791661
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 6. 2018
Cena včetně DPH 276 727,00 Kč
Datum realizace 15. 8. 2018
Datum podpisu smlouvy 20. 6. 2018

Zpět