Logopedická prevence pro pracovníky v předškolním vzdělávání

 
Evidenční číslo: OŠMT-028775
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Logopedická prevence pro pracovníky v předškolním vzdělávání
Popis předmětu plnění: Zajištění odborného vzdělávání pedagogů a pracovníků neziskových organiozací v rácmi projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Asociace logopedů ve školství, z.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
PhDr. Marie Klusoňová
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 4. 2018
Cena včetně DPH 362 100,00 Kč
Datum realizace 10. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 25. 6. 2018

Zpět