Veřejné zakázky
statutární město Brno

„Zpracování due diligence společnosti CD CENTRUM, a. s. a znaleckého posudku na hodnotu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.“

 
Evidenční číslo: ORF-029035
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 7. 2018
Název: „Zpracování due diligence společnosti CD CENTRUM, a. s. a znaleckého posudku na hodnotu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.“
Popis předmětu plnění: Zpracování due diligence společnosti CD CENTRUM, a. s. a znaleckého posudku na hodnotu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.za účelem předpokládaného nákupu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ORF
Vybraný uchazeč: KPMG ČR, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o. 61063029
Ernst & Young, s.r.o. 26705338
Deloitte Advisory, s.r.o. 27582167
KPMG ČR, s.r.o. 553115
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 992 200,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2018
Datum podpisu smlouvy 24. 7. 2018

Zpět