Veřejné zakázky
statutární město Brno

Velodrom v lokalitě Brno-Komárov - technická studie

 
Evidenční číslo: OŠMT-029066
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Velodrom v lokalitě Brno-Komárov - technická studie
Popis předmětu plnění: Velodrom v lokalitě Brno-Komárov - technická studie
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Arch.Design, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Arch.Design, s.r.o. 25764314
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1643541
AS PROJECT CZ s.r.o. 26095254
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 7. 2018
Cena včetně DPH 2 359 500,00 Kč
Datum realizace 6. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 6. 8. 2018

Zpět