Výstavba mateřské školy Brno-Kníničky v lokalitě Kníničky - Dolní louky - projektová dokumentace

 
Evidenční číslo: OŠMT-029067
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Výstavba mateřské školy Brno-Kníničky v lokalitě Kníničky - Dolní louky - projektová dokumentace
Popis předmětu plnění: Výstavba mateřské školy Brno-Kníničky v lokalitě Kníničky - Dolní louky - projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: romangale s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
romangale s.r.o. 6907768
Ing.arch. Petr Kadlčík 68087934
Ing.arch. Martin Borák 63367491
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 1 900 000,00 Kč
Datum realizace 1. 6. 2018
Datum podpisu smlouvy 23. 7. 2018

Zpět