Veřejné zakázky
statutární město Brno

Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2019, 20120 a 2021

 
Evidenční číslo: ORF-029132
Datum schválení zadání Radou města Brna: 7. 8. 2018
Název: Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2019, 20120 a 2021
Popis předmětu plnění: Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2019, 2020 a 2021, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, včetně poskytování průběžných konzultací souvisejících s předmětem zakázky.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: ORF
Vybraný uchazeč: NEXIA AP, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 70
kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky 30
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Top Auditing, s.r.o. 45477639
BDO CA,s.r.o. 49023306
NEXIA AP, a.s. 48117013
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Jakub Hruška
Ing. Jiří Faltýnek
Ing. Hana Kašpaříková
Ing. Jana Drápalová
Ing. Jana Červencová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 10. 2018
Cena včetně DPH 6 530 370,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2022
Datum podpisu smlouvy 11. 12. 2018

Zpět