Masarykova 4 - oprava volného bytu č. 4 - VZ 81/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029138
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Masarykova 4 - oprava volného bytu č. 4 - VZ 81/2018
Popis předmětu plnění: oprava volného bytu dle PD Ing. Ševelové
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DBEST living s.r.o., Křenová 504/53, 602 00 Brno 29370795
WALER, spol. s r.o., Selská 1063/61, 614 00 Brno 25309536
PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno 26915791
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 1 428 003,65 Kč
Datum realizace 30. 11. 2018
Datum podpisu smlouvy 11. 7. 2018

Zpět