Veřejné zakázky
statutární město Brno

Jánská 18/20 - oprava vytápění ve výměníkové stanici - VZ 82/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029139
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Jánská 18/20 - oprava vytápění ve výměníkové stanici - VZ 82/2018
Popis předmětu plnění: oprava ve VS za účelem zvýšení výkonu VS
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: BMS SERVIS, s.r.o., Příční 699, 664 42 Modřice
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
BMS SERVIS, s.r.o., Příční 699, 664 42 Modřice 27723364
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 357 517,75 Kč
Datum realizace 15. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 11. 7. 2018

Zpět