Veřejné zakázky
statutární město Brno

Moravské nám. 15 - oprava neonů na objektu - VZ 83/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029140
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Moravské nám. 15 - oprava neonů na objektu - VZ 83/2018
Popis předmětu plnění: oprava neonových nápisů na fasádě
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: NEON Burianová, s.r.o., Špitálka 421/23a, Trnitá, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
NEON Burianová, s.r.o., Špitálka 421/23a, Trnitá, 602 00 Brno 29186668
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 6. 2018
Cena včetně DPH 288 464,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 28. 6. 2018

Zpět