Gromešova 1 - oprava garáží - VZ 85/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029142
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Gromešova 1 - oprava garáží - VZ 85/2018
Popis předmětu plnění: oprava garáží dle PD zpracované společností Pam Arch.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Půdy Brno, s.r.o., Skorkovského 870/27, 636 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Půdy Brno, s.r.o., Skorkovského 870/27, 636 00 Brno 26895455
AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno 27727670
FALTON, spol. s r.o., Langrova 1061/43, 627 00 Brno 46905804
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 7 219 818,00 Kč
Datum realizace 16. 4. 2019
Datum podpisu smlouvy 17. 7. 2018

Zpět