ZUŠ tř.Kpt. Jaroše 24 - vypracování PD stávajícího stavu - VZ 87/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029144
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: ZUŠ tř.Kpt. Jaroše 24 - vypracování PD stávajícího stavu - VZ 87/2018
Popis předmětu plnění: zaměření stávajícího stavu
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín 66585708
Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno 26289491
PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno 47917431
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 6. 2018
Cena včetně DPH 272 250,00 Kč
Datum realizace 15. 10. 2018
Datum podpisu smlouvy 20. 6. 2018

Zpět