Palackého 70 - oprava soc. zařízení - VZ 99/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029159
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Palackého 70 - oprava soc. zařízení - VZ 99/2018
Popis předmětu plnění: oprava soc. zařízení ve 3. NP
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno 28334043
W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno 18565832
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 679 123,91 Kč
Datum realizace 20. 8. 2018
Datum podpisu smlouvy 11. 7. 2018

Zpět