Jakubské nám. 5 - oprava vzduchotechniky II - VZ 101/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029161
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Jakubské nám. 5 - oprava vzduchotechniky II - VZ 101/2018
Popis předmětu plnění: oprava vzduchotechniky
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Buriánek - klimatizace s.r.o., Táborská 175, 615 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Buriánek - klimatizace s.r.o., Táborská 175, 615 00 Brno 25511378
HI - SERVIS vzduchotechnika,s.r.o., Sejkorova 2127/23, 636 00 Brno 26233428
REGO, s.r.o., Libušina tř. 2, 623 00 Brno 15546497
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 604 512,00 Kč
Datum realizace 29. 8. 2018
Datum podpisu smlouvy 4. 7. 2018

Zpět