Žerotínovo nám. 6 - oprava výměníkové stanice - VZ 102/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029162
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Žerotínovo nám. 6 - oprava výměníkové stanice - VZ 102/2018
Popis předmětu plnění: oprava VS z důvodu změny média z páry na horkovod
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: ILASTAN, s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ILASTAN, s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno 1999371
MoTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 47903392
REGO, s.r.o., Libušina tř. 2, 623 00 Brno 15546497
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 3 690 877,52 Kč
Datum realizace 15. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 11. 7. 2018

Zpět