Veřejné zakázky
statutární město Brno

Kounicova 67 - oprava podlah a malování - VZ 116/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029176
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Kounicova 67 - oprava podlah a malování - VZ 116/2018
Popis předmětu plnění: malířské a podlahářské práce
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno 28334043
WALER, spol. s r.o., Selská 1063/61, 614 00 Brno 25309536
PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno 26915791
Martin Jež, Selská 1015/20, 614 00 Brno 42688094
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 8. 2018
Cena včetně DPH 1 321 362,18 Kč
Datum realizace 14. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 23. 8. 2018

Zpět