Veřejné zakázky
statutární město Brno

SŠUM - Táborská 185 - elektro, malování - VZ 118/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029178
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: SŠUM - Táborská 185 - elektro, malování - VZ 118/2018
Popis předmětu plnění: úprava rozvaděčů, výměna světel, zásuvek, vypínačů, malby
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: RaTi elektro s.r.o., Staré náměstí 9/8, 619 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
RaTi elektro s.r.o., Staré náměstí 9/8, 619 00 Brno 27671674
SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 48529036
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 7. 2018
Cena včetně DPH 1 156 647,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 14. 8. 2018

Zpět