Veřejné zakázky
statutární město Brno

Sochy Dominkánské nám. 1 - restaurátorská obnova - VZ 119/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029180
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Sochy Dominkánské nám. 1 - restaurátorská obnova - VZ 119/2018
Popis předmětu plnění: restaurování 8 soch
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: S:LUKAS s.r.o., Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
S:LUKAS s.r.o., Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno 63477459
ISS stavtrade s.r.o., Březinova 745/27a, 616 00 Brno 29303192
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 8. 2018
Cena včetně DPH 1 324 950,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2019
Datum podpisu smlouvy 16. 8. 2018

Zpět