Veřejné zakázky
statutární město Brno

Koliště 19 - servis vzduchotechniky a klimatizace - VZ 121/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029182
Datum schválení zadání Radou města Brna: 2. 10. 2018
Název: Koliště 19 - servis vzduchotechniky a klimatizace - VZ 121/2018
Popis předmětu plnění: pravidelné prohlídky, odstranění poruch, provádění revizí, provádění zápisů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno 27729109
BRNOCLIMA spol. s r.o., Košinova 2974/13, 612 00 Brno 25578456
HEPRO, spol. s r.o., Vymazalova 1, 615 00 Brno 44962550
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Ing. Zuzana Grulichová
Anna Marečková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 10. 2018
Cena včetně DPH 1 008 172,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2023
Datum podpisu smlouvy 24. 10. 2018

Zpět