Lipka, k.ú. Štýřice - spojovací chodník - VZ 132/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029194
Datum schválení zadání Radou města Brna: 24. 7. 2018
Název: Lipka, k.ú. Štýřice - spojovací chodník - VZ 132/2018
Popis předmětu plnění: stavba přístupového chodníku dle PD
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 7. 2018
Cena včetně DPH 3 359 306,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2018
Datum podpisu smlouvy 3. 8. 2018

Zpět