Veřejné zakázky
statutární město Brno

Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu Poávka

 
Evidenční číslo: OŠMT-029241
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu Poávka
Popis předmětu plnění: Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu Poávka
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: NAUTICA, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
NAUTICA, spol. s r.o. 26966328
ZERASTAV s.r.o. 29272556
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 8. 2018
Cena včetně DPH 1 676 373,00 Kč
Datum realizace 15. 11. 2018
Datum podpisu smlouvy 30. 8. 2018

Zpět