Oprava havarijního stavu střechy objektu fitness haly a spojovacího objektu, MPSL, Sportovní 4, Brno

 
Evidenční číslo: OŠMT-029243
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava havarijního stavu střechy objektu fitness haly a spojovacího objektu, MPSL, Sportovní 4, Brno
Popis předmětu plnění: Oprava havarijního stavu střechy objektu fitness haly a spojovacího objektu, MPSL, Sportovní 4, Brno
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Ing. Jan Smrž
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Jan Smrž 62098268
MIROSTAV, spol. s r.o. 25523899
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 8. 2018
Cena včetně DPH 2 242 501,00 Kč
Datum realizace 24. 10. 2018
Datum podpisu smlouvy 30. 8. 2018

Zpět