Novostavba MŠ Sýpka 26a - vnitřní vybavení - I. část - Nábytek a technické vybavení

 
Evidenční číslo: OIEF-029256
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Novostavba MŠ Sýpka 26a - vnitřní vybavení - I. část - Nábytek a technické vybavení
Popis předmětu plnění: Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka nábytku a technického vybavení do prostor tříd, kanceláří, šaten, atd. Součástí dodávky je také doprava nábytku a technického vybavení a jeho montáž v místě plnění.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: Makra Didakta, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Mgr. Petra Bartošková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 7. 2018
Cena včetně DPH 1 219 047,33 Kč
Datum realizace 18. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 3. 9. 2018

Zpět