Dodávka hlavní výsledkové světelné LED tabule do areálu MFS Srbská 47a, Brno

 
Evidenční číslo: OŠMT-029418
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodávka hlavní výsledkové světelné LED tabule do areálu MFS Srbská 47a, Brno
Popis předmětu plnění: Dodávka hlavní výsledkové světelné LED tabule do areálu MFS Srbská 47a, Brno
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: DAITE s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DAITE s.r.o. 27687376
BASKET SPORT, s.r.o. 26884542
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 10. 2018
Cena včetně DPH 1 056 463,00 Kč
Datum realizace 12. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 5. 10. 2018

Zpět