ZŠ Bednářova - vnitřní vybavení odborných učeben - I. část - Nábytek a technické vybavení

 
Evidenční číslo: OIEF-029535
Datum schválení zadání Radou města Brna: 2. 10. 2018
Název: ZŠ Bednářova - vnitřní vybavení odborných učeben - I. část - Nábytek a technické vybavení
Popis předmětu plnění: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nábytku a technického vybavení do prostor odborných učeben ZŠ Bednářova. Součástí dodávky je také doprava zboží a jeho instalace/montáž v místě plnění a úklid prostor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: František Vlasák
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídkova cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Josef Haluza
Mgr. Vlastimil Černý
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Mgr. Petra Bartošková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 10. 2018
Cena včetně DPH 310 020,00 Kč
Datum realizace 15. 10. 2018
Datum podpisu smlouvy 16. 10. 2018

Zpět