Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na riviéře

 
Evidenční číslo: OZ-029621
Datum schválení zadání Radou města Brna: 7. 8. 2018
Název: Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na riviéře
Popis předmětu plnění: Dvoudenní akce pro širokou veřejnost. Termín konání: 1.- 2. září 2018 čas: 9.00-19.00hod., místo: koupaliště Riviéra Organizační zajištění akce bude obsahovat: koordinace a realizace celé akce, zábavní program, personální zajištění akce. Vše v areálu koupliště, vstup zdarma.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZ
Vybraný uchazeč: Starez-sport, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena spolu s lokalitou akce viz “Interní komenáře k zakázce“.
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Starez-sport, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno 26932211
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 8. 2018
Cena včetně DPH 713 000,00 Kč
Datum realizace 19. 10. 2018
Datum podpisu smlouvy 13. 8. 2018

Zpět