Veřejné zakázky
statutární město Brno

Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - první část

 
Evidenční číslo: OŠMT-029639
Datum schválení zadání Radou města Brna: 29. 5. 2018
Název: Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - první část
Popis předmětu plnění: Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - první část
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: PROFIMEDIA s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROFIMEDIA s.r.o. 41032098
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Vladimír Petlach
Mgr. Eva Hráčková
Bc. Jan Forbelský
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 8. 2018
Cena včetně DPH 1 318 416,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2018
Datum podpisu smlouvy 30. 8. 2018

Zpět