Štolcova 16 - oprava zídky II - VZ 155/2018

 
Evidenční číslo: OSM-029684
Datum schválení zadání Radou města Brna: 25. 9. 2018
Název: Štolcova 16 - oprava zídky II - VZ 155/2018
Popis předmětu plnění: Oprava zídky ve dvorní části objektu
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: AS NEMOVITOSTI s.r.o., Joštova 138/4, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 9. 2018
Cena včetně DPH 1 028 803,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 24. 10. 2018

Zpět