Dodávka 3 sad (48 ks) curlingových kamenů

 
Evidenční číslo: OŠMT-029707
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodávka 3 sad (48 ks) curlingových kamenů
Popis předmětu plnění: Dodávka 3 sad (48 ks) curlingových kamenů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: CURLING PROMO, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
CURLING PROMO, s.r.o. 26769590
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 6. 11. 2018
Cena včetně DPH 944 247,70 Kč
Datum realizace 14. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 14. 11. 2018

Zpět