Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - dokumentace pro stavební řízení a realizace stavby

 
Evidenční číslo: BO-001267
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce objektu Bratislavská 39 - dokumentace pro stavební řízení a realizace stavby
Popis předmětu plnění: Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby a zhotovení zadávací dokumentace na rekonstrukci a nástavbu bytového domu Bratislavská č.or. 39, č.p. 225, na pozemku p.č. 167, k.ú. Zábrdovice, včetně vekovních úprav pozemku.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing.arch. Ivo Brandštetr
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Atelier dwg s.r.o., Ing. Petr Kunc 28289099
IN AD spol. s r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 44012888
Ing.arch. Ivo Brandštetr 12185841
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 4. 2011
Cena včetně DPH 2 208 000,00 Kč
Datum realizace 22. 2. 2011
Datum podpisu smlouvy 22. 4. 2011

Zpět