Veřejné zakázky
statutární město Brno

21/2018 - Návrh změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Bo-střed, k. ú. Město Brno

 
Evidenční číslo: OÚPR-029756
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: 21/2018 - Návrh změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Bo-střed, k. ú. Město Brno
Popis předmětu plnění: 21/2018 - Návrh změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Bo-střed, k. ú. Město Brno
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: ROMANGALE s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Ekonomická výhodnost
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ROMANGALE s.r.o. 6907768
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Olga Nováková
Ing.arch. Dušan Novotník
Marek Janíček
Ing.Mgr. Kateřina Leopoldová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 9. 2018
Cena včetně DPH 605 000,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2019
Datum podpisu smlouvy 24. 10. 2018

Zpět