20/2018 - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM-MČ Bo-Vinohrady, MČ Bo-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova

 
Evidenční číslo: OÚPR-029757
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: 20/2018 - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM-MČ Bo-Vinohrady, MČ Bo-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova
Popis předmětu plnění: 20/2018 - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM-MČ Bo-Vinohrady, MČ Bo-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: UAD Studio spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cenová nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Olga Nováková
Ing.arch. Dušan Novotník
Ing.Mgr. Kateřina Leopoldová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 10. 2018
Cena včetně DPH 574 750,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2019
Datum podpisu smlouvy 29. 10. 2018

Zpět