Veřejné zakázky
statutární město Brno

18/2018 - Návrh změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Bo-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus MU

 
Evidenční číslo: OÚPR-029758
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: 18/2018 - Návrh změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Bo-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus MU
Popis předmětu plnění: 18/2018 - Návrh změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Bo-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus MU
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: AiD team a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Ekonomická výhodnost nabídky
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Marek Janíček
Ing. Olga Nováková
Ing.arch. Dušan Novotník
Ing.Mgr. Kateřina Leopoldová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 9. 2018
Cena včetně DPH 383 570,00 Kč
Datum realizace 31. 7. 2019
Datum podpisu smlouvy 25. 9. 2018

Zpět