Veřejné zakázky
statutární město Brno

Návrh změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno

 
Evidenční číslo: OÚPR-029759
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Návrh změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
Popis předmětu plnění: Návrh změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: Atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Olga Nováková
Ing.arch. Dušan Novotník
Marek Janíček
Ing.Mgr. Kateřina Leopoldová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 10. 2018
Cena včetně DPH 592 900,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2019
Datum podpisu smlouvy 26. 10. 2018

Zpět