Veřejné zakázky
statutární město Brno

„Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“

 
Evidenční číslo: OŠMT-029779
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: „Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“
Popis předmětu plnění: Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Didamag s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
PhDr. Marie Klusoňová
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 11. 9. 2018
Cena včetně DPH 1 364 520,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2018
Datum podpisu smlouvy 1. 10. 2018

Zpět