Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby

 
Evidenční číslo: BO-001268
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce objektu Francouzská 42 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby
Popis předmětu plnění: Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby a zhotovení zadávací dokumentace na rekonstrukci a nástavbu bytového domu Francouzská č.or. 42, č.p. 376, na pozemku p.č. 162, k.ú. Zábrdovice, včetně venkovních úprav pozemku.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing.arch. Roman Gale
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing.arch. Roman Gale 65345495
Atelier IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 44012888
Ing.arch. Ivo Brandštetr 12185841
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 4. 2011
Cena včetně DPH 2 386 800,00 Kč
Datum realizace 20. 4. 2012
Datum podpisu smlouvy 20. 4. 2011

Zpět