Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby

 
Evidenční číslo: BO-001269
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby
Popis předmětu plnění: Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby a zhotovení zadávací dokumentace na rekonstrukci a vestavbu bytového domu Bratislavská 36a, č.p. 222, na pozemku p.č. 760, k.ú. Zábrdovice, včetně případných venkovních a sadových úprav pozemku.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Atelier dwg s.r.o., Ing. Petr Kunc
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Atelier dwg s.r.o., Ing. Petr Kunc 28289099
Atelier IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 44012888
Atelier AGP s.r.o., Ing.arch. Roman Gale 65345495
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 3. 2011
Cena včetně DPH 1 590 000,00 Kč
Datum realizace 15. 4. 2012
Datum podpisu smlouvy 15. 4. 2011

Zpět