Kancelářské potřeby a xerografický papír - část B) veřejné zakázky

 
Evidenční číslo: OVV-029959
Datum schválení zadání Radou města Brna: 24. 4. 2018
Název: Kancelářské potřeby a xerografický papír - část B) veřejné zakázky
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru pro Magistrát města Brna a dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru pro základní školy v městě Brně a Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna v rámci projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126) podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části podle § 101 zákona. Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovuje, že každý účastník má právo podat nabídku na obě části veřejné zakázky, případně na kteroukoli část veřejné zakázky.Předmět veřejné zakázky:- část A) - dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru pro Magistrát města Brna podle specifikace uvedené v přiložené zadávací dokumentaci;- část B) - dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru pro základní školy v městě Brně a Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, podle specifikace uvedené v přiložené zadávací dokumentaci.Níže je uveden průběh hodnocení části B) veřejné zakázky - dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru pro základní školy v městě Brně a Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“. /EVZ neumožňuje v rámci jednoho formuláře vyplnit dva různé vítězné dodavatele v rámci jedné veřejné zakázky rozdělené na části/. Část A) veřejné zakázky - dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru pro Magistrát města Brna , je vedena po evidenčním číslem EVZ OVV-029958
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: LAW CZ s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IVJ - export/import, spol. s r.o. 16367481
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. 25910027
BÜROPROFI s.r.o. 62502034
SMERO, spol. s r.o. 25527886
LAW CZ s.r.o. 25542532
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Jakub Hruška
Mgr. Jaroslava Slámlová
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
Jana Kepáková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 6. 2018
Cena včetně DPH 2 044 214,95 Kč
Datum realizace 10. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 28. 6. 2018

Zpět