Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-001283
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Josef Grepl
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Pokorný 46918426
Ing. Josef Grepl 14634791
Ing. Stavoslav Černošek 16307445
Ing. Vlasta Čudanová 18139256
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 3. 2011
Cena včetně DPH 210 000,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2011
Datum podpisu smlouvy 16. 5. 2011

Zpět