Sdílené bydlení pro nemocnice 1. sk. - Smlouva o dílo

 
Evidenční číslo: BO-029985
Datum schválení zadání Radou města Brna: 13. 6. 2017
Název: Sdílené bydlení pro nemocnice 1. sk. - Smlouva o dílo
Popis předmětu plnění: Smlouva o dílo (Údolní 51 - byt 3, 5, 6; Jánská 7 - byt 11; Křenová 6 - byt 4 (VZMR - stavebnní práce limit 6 000 000)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 80
doba 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PSK Brno s.r.o. 60724463
Stavitelství Zemánek s.r.o. 29353068
STAVBY PLUS s.r.o. 44016760
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jan Sponar
Ing. Aleš Doležel
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 2. 2018
Cena včetně DPH 5 059 863,90 Kč
Datum realizace 2. 3. 2018
Datum podpisu smlouvy 2. 3. 2018

Zpět