Bytové domy Vojtova - TDI

 
Evidenční číslo: BO-029996
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bytové domy Vojtova - TDI
Popis předmětu plnění: Výkon TDI
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: HYŠPLER DEVELOPING s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROJECT building s.r.o. 47917431
HYŠPLER DEVELOPING s.r.o. 28341848
STARSTAV SANACE s.r.o. 26275406
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Aleš Doležel
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 7. 2018
Cena včetně DPH 1 663 750,00 Kč
Datum realizace 23. 7. 2018
Datum podpisu smlouvy 23. 7. 2018

Zpět