Bytové domy Vojtova - SOD

 
Evidenční číslo: BO-029998
Datum schválení zadání Radou města Brna: 1. 2. 2012
Název: Bytové domy Vojtova - SOD
Popis předmětu plnění: Smlouva o dílo
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: STRABAG a.s., SYNER s.r.o., IMOS Brno a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 80
doba 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jan Sponar
Bc Matěj Hollan
Ing. Hana Novosadová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 6. 2018
Cena včetně DPH 459 569 828,00 Kč
Datum realizace 9. 7. 2018
Datum podpisu smlouvy 9. 7. 2018

Zpět