Bytové domy Vojtova - PD

 
Evidenční číslo: BO-030036
Datum schválení zadání Radou města Brna: 1. 2. 2012
Název: Bytové domy Vojtova - PD
Popis předmětu plnění: vypracování projektové dokumentace
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: S-Projekt plus, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jiří Lahoda
Mgr. Jitka Ivičičová
Ing. Pavel Březa
doc. RNDr. František Vížďa Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 1. 2014
Cena včetně DPH 2 175 580,00 Kč
Datum realizace 19. 2. 2014
Datum podpisu smlouvy 19. 2. 2014

Zpět