Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výmkěna prosklené fasády prostor fitness Městkého plaveckého stadionu Lužánky, Brno

 
Evidenční číslo: OŠMT-030073
Datum schválení zadání Radou města Brna: 26. 6. 2018
Název: Výmkěna prosklené fasády prostor fitness Městkého plaveckého stadionu Lužánky, Brno
Popis předmětu plnění: výměna púrosklené fasády prostor fitness
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: AL-OK, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AL-OK, spol. s r.o. 47910577
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Eva Hráčková
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Jaroslav Suchý
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 4 952 786,02 Kč
Datum realizace 30. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 28. 6. 2018

Zpět