Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3

 
Evidenční číslo: BO-001294
Datum schválení zadání Radou města Brna: 12. 10. 2010
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: KOMFORT, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena včetně DPH 60
lhůta dokončení celé stavby ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. 48529303
Tocháček spol. s r.o. 44961367
Evropská stavební společnost s.r.o. 25719611
Skanska a.s. 26271303
STAVOS Brno, a.s. 65277911
FRAMA, spol. s r.o. 44961219
KOMFORT, a.s. 25524241
CGM Czech a.s. 49973215
3V&H, s.r.o. 46992715
IMOS Brno, a.s. 25322257
ŽSD a.s. 64511359
REKO a.s. 13690299
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. 60701455
SYNER Morava, a.s. 63493675
Cooptel, stavební a.s. 25560271
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Bc. Marie Paděrová
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Josef Haluza
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 19. 1. 2011
Cena včetně DPH 27 468 179,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 2. 2011

Zpět