Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-001295
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Josef Hradil
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Josef Hradil 46331603
Ing. Radomír Hošek 64475808
Ing. Eva Viskotová 64298205
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 2. 2011
Cena včetně DPH 260 000,00 Kč
Datum realizace 26. 4. 2012
Datum podpisu smlouvy 11. 3. 2011

Zpět