Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny

 
Evidenční číslo: OI-001297
Datum schválení zadání Radou města Brna: 27. 4. 2011
Název: Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny
Popis předmětu plnění: Rekonstrukce řeší demontáž zastaralé kobkové technlogie přívodu VN a její náhradu novým modulárním skříňovým rozvaděčem. Nová rozvodna je situována v 1 PP. Vzhledem ke snížení spotřeby el. energie v areálu je možné napájení z jednoho transformátoru a druhý bude rekonstruován. Po rekonstrukci rozvodny bude zpracován nový provozní řád a stará technologie bude demontována a ekologicky zlikvidována.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: UniCab, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnožší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
JICOM, spol. s r.o. 49432095
UniCab, s.r.o. 26961873
ELMONT GROUP, a.s. 25576119
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 3 927 482,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 4. 5. 2011

Zpět