Veřejné zakázky
statutární město Brno

Oprava vytápění šaten a sprch pro veřejnost - Městský plavecký stadion Lužánky

 
Evidenční číslo: OŠMT-030161
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 7. 2018
Název: Oprava vytápění šaten a sprch pro veřejnost - Městský plavecký stadion Lužánky
Popis předmětu plnění: oprava stávajícího vytápění šaten a sprch pro veřejnost
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: SETOP, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SETOP, s.r.o. 28297831
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 7. 2018
Cena včetně DPH 3 575 522,17 Kč
Datum realizace 5. 10. 2018
Datum podpisu smlouvy 17. 7. 2018

Zpět